Vad påverkar egentligen vägtemperaturen?

Reklam
Mina Sidor
 • Vinden blandar om luften

  Molnen spelar stor roll för vägtemperaturen

  Röda vägar har längre halksäsong, men tunnlar är generellt varmare

 • Vad påverkar egentligen vägtemperaturen?
  07.01.2017 20:47

  Det finns väldigt många faktorer som påverkar väglaget. Man kan börja med att dela upp dom i två kategorier:

  ·        Meteorologiska faktorer

  ·        Icke-meteorologiska faktorer

  De meteorologiska faktorerna är såklart de sakerna som meteorologerna ska ha koll på medan de icke-meteorologiska faktorerna är sånt som vägunderhållsarbetarna har bäst koll på.

  När det gäller meteorologiska faktorer så är det i första hand moln, nederbörd och vind och generellt gäller att ju mer moln desto mindre variation i vägtemperaturen, ju mer vind desto mindre variation i vägtemperaturen och för nederbörden gäller att regn inte påverkar vägtemperaturen nämnvärt medan snö som faller då vägtemperaturen är över noll sänker vägtemperaturen kraftigt. Så länge det snöar och vägtemperaturen är över noll så kommer den att sjunka. Om vägtemperaturen däremot är under noll grader så påverkas den inte av snöfallet.

  Icke-meteorologiska faktorer är beror bland annat på vägens konstruktion (vägens tjocklek och färg och vad som finns under vägen), omgivningen (skog, byggnader, öppna fält m.m.) och trafiken.

  Dessa är mer komplicerade och kan variera stort över korta sträckor. Tex så är det vanligare med frost på en bro än över vanliga vägar medan vägar genom en tunnel väldigt sällan får frost. Trafiken påverkar på det sättet att mer trafik ger varmare vägar en glest med trafik. Trafik leder därför och till att snö på vägen kan smälta och frysa till igen vilket såklart ger hala vägar. En annan intressant detalj är att färgen på vägen spelar in. Vissa kommuner har valt att färga sina cykelvägar röda för att de ska synas bättre men när man väljer en annan färg än svart så förlänger man samtidigt halksäsongen då en svart yta absorberar värme bäst och är alltså varmare.

  Slutligen så är det också viktigt att hålla isär vägytans temperatur och lufttemperaturen. Många tror att man kan kolla på termometern utanför köksfönstret för att avgöra om det är risk för halka eller inte men det stämmer inte. Vägtemperturen och lufttemperaturen kan skilja sig med många grader och när det gäller hala vägar så känns det ju lite märkligt om man tittar på lufttemperaturen. Det är ju vägen som blir hal inte luften...

  Av: Eric Sönnert