Studie om tunna medelhöga moln

Reklam
Mina Sidor
 • Bild 1 - Cumulus Congestus - Ett tjockt moln med hög reflektion på dess ovansida, Roland Michael Laner

  Bild 2 - Cirrus - Högt moln med positiv strålningsverkan, Thomas Bresson

  Bild 3 - Altostratus - Medelhöga moln liknande de i studien, David Adam Kess

  Bild 4 - Huvudmolntyperna, Valentin de Bruyn

 • Studie om tunna medelhöga moln
  07.09.2016 12:07

  Moln fångar många personers uppmärksamhet med dess utseende och former. Dock är många av molnens egenskaper än idag okända eller svåra att beskriva. Molnens påverkan på klimatet mäts i strålningsverkan (Watt per m2). Det är den del av solens inkommande strålning som molnen reflekterar ut i rymden igen (negativ strålningsverkan) eller den del av jordens långvågiga strålning som molnen håller kvar i atmosfären (positiv strålningsverkan). Tjocka moln (Bild 1) med en låg bas har en negativ strålningsverkan, de reflekterar en stor del av det inkommande solljuset och har därför en kylande effekt på klimatet. Höga moln (Bild 2) å andra sidan hindrar långvågig strålning att stråla ut i rymden och reflekterar inte solljus markant. Därför har höga moln en uppvärmande effekt på klimatet. Sammantaget har moln en avkylande effekt på klimatet men exakt hur mycket råder det osäkerheter om.

  Ovan nämndes höga och låga moln men medelhöga moln är dock svårare att mäta och man vet mindre om dem. I en ny studie har tunna medelhöga moln över tropikerna undersökts. Studien är gjord av forskare från Stockholms universitet (Meteorologiska Institutionen och Bolincentret för klimatforskning) och University of Miami och man visar att förekomsten av molnen är vanligare än man tidigare trott.

  Studien har gjorts med hjälp av satellitmätningar som uppmätt den vertikala fördelningen av moln. Den informationen har använts i högupplösta vädermodeller då man simulerat molnens utveckling och verkan. I studien undersöks medelhöga moln på omkring 5 kilometers höjd. Området man undersökt är tropikerna, det nederbördsrika klimatet med medeltemperaturer över 18 grader Celsius (enligt Köppens klimatklassifikation).

  De medelhöga molnen i studien kan uppkomma av konvektiva moln (som åskmoln eller blivande åskmoln) där fukt lämnar molnet när molndroppar fryser. Fukten kondenseras åter vid sidan av ursprungsmolnet och bildar en ny typ av moln, ett tunt medelhögt moln t.ex. altostratus, se bild 3. I studien visas att de tunna medelhöga molnen över tropikerna har en negativ strålningsverkan. Alltså verkar de ha en avkylande effekt på klimatet.

  Den nya kunskapen om de mellanhöga molnen i studien kan förbättra prognoser för framtida klimat. Den avkylande effekt som dessa moln visats ha finns för närvarande inte med i dagens klimatmodeller. Efter implementering av denna effekt kan framtidens klimatprognoser kanske visa något lägre temperaturer än dagens prognoser. Dock är en sådan studie ännu inte genomförd.

  Hela artikeln finns tillgänglig på: www.nature.com/articles/ncomms12432

  Av: Patrik Boström