Isen vis Arktis

Reklam
Mina Sidor
  • Isen vis Arktis
    29.03.2016 00:41

    Under mars månad är den Arktiska isen som störst till ytan. Därefter minskar dess yta fram till september på grund av att isen smälter i och med att jordaxeln lutar mot solen under norra halvklotets sommarhalvår. NSIDC, National Snow & Ice Data Center, rapporterar nu att årets säsongens högsta uppmätta värde inträffade den 24:e mars och maximumvärdet är det lägsta uppmätta maximumvärdet någonsin sen man, med hjälp av satelliter, började mäta isutbredningen i slutet av 1970-talet. Den arktiska isens utbredning uppmättes till 14,52 miljoner km2, vilket är drygt en miljon km2, eller ca 8%, mindre än genomsnittet för perioden 1981-2000.

    I september 2015 4,41 miljoner km2, vilket var det fjärde lägsta uppmätta minimumvärdet. Många gånger tidigare har ett extremår följts av ett mer normalt år, men det råder ingen tvekan om att trenden med ett smältande Arktis består. Det finns många svårigheter med att göra prognoser för när Arktis kan komma att vara isfritt sommartid men omkring 2050 är ingen våghalsig gissning. Det finns många studier som tyder på att det till och med skulle kunna ske innan 2030. Den som lever får se…

    Av: Eric Sönnert