Arktis minskande istäcke

Reklam
Mina Sidor
 • Utbredning av havsis 7 Mars, 2017 där hav innanför röd linje är täckt av is

 • Arktis minskande istäcke
  10.04.2017 23:49

  Det amerikanska NSIDC (National Snow and Ice Data Center) stöder forskning om jordens poler och andra istäckta delar av jorden. Enligt en sammanställning av dem är Arktis isutbredning och volym rekordlågt.

  Den 7:e Mars nådde Arktis havsis sin maximala utbredning för säsongen (Se bild). Detta är det lägsta uppmätta maximum någonsin. Medeltemperaturerna har varit högre, tidvis mycket högre än normalt vilket har missgynnat tillväxten av Arktis is. Dessutom brukar vintrar innehålla någon period med mycket lägre temperaturer då Arktis is kan växa till sig i högre takt. Dock har vintern 16/17 haft mycket få och korta sådana perioder.

  Den 7 Mars täcktes Arktis av 14,42 miljoner km2 is. Det tidigare lägsta maximum inträffade 25:e Februari 2015 då isen täckte ett område av 15,39 miljoner km2. Den maximala isutbredningens medelvärde för perioden 1981 till 2010 är 15.64 miljoner km2. NSIDC har beräknat volymen för Arktis is. Isvolymen för åren 2010 till 2016 har varit lägre eller mycket lägre än medelvärdet för 1979-2016. Isvolymen för Arktis detta år är än så länge rekordlågt.

  Arktis är ett område extra känsligt för den globala uppvärmningen och effekterna har visat sig tydliga de senaste åren. Den stora minskningen av is syns även i denna rapport. Beräkningsmodeller som kan simulera ett framtida klimat visar att temperaturen i Arktis ökar mer än den globala temperaturökningen i ett varmare klimat.

  Av: Patrik Boström