Metans hemliga liv

Reklam
Mina Sidor
 • Utsläpp från soptippar bidrar till ökad koncentration av metan i atmosfären. Bild:PA

  Koncentrationen av metan är betydligt högre på norra halvklotet, där både naturliga och antropogena källor är större. Bild:NASA

 • Metans hemliga liv
  07.04.2016 03:21

  Metan är en luktfri och transparent gas som tillsammans med koldioxid, ozon, vattenånga m.m. bidrar till växthuseffekten. Det är en ganska vanligt förekommande gas och finns runt om i världen, både i atmosfären och under markytan. Källorna av metan är många, både naturliga och antropogena (dvs. förknippade med människans aktivitet). Den släps ut från träsk och vulkaner, soptippar och risodlingar, rapas upp av boskap, läcks ut under utvinningen eller transporten av naturgas. Det finns runt 200 gånger mer koldioxid än metan i atmosfären men metan bidrar till växthuseffekten 85 gånger kraftigare än samma mängd koldioxid.

  Koncentrationen av metan var i stort sätt stadig i jordens historia fram till slutet av 1700-talet. Det var då koncentrationskurvan sköt uppåt. De naturliga källorna av gasen höll sig på ungefär samma nivå som tydligt pekar på människans inbladning. Det var då som den industriella revolutionen tog plats och sedan dess har mängder metan i atmosfären stadigt ökat. När man tittar närmare på de senaste decennierna har koncentrationen av metan i atmosfären varierat från år till år med både uppåt- och nedåtgående trender. Vissa letar efter orsaker i tropiska våtmarker som sägs ha blivit våtare och släpper ut mer metan, andra skyller på ökande intresse i naturgas utvinning i USA, det finns också de som undrar om ändringar i lantbruks metoder kan ha med saken att göra. Det som är säkert är att metan har betett sig märkligt på sistone men dess motiv är än så länge hemliga.

  Av: Monika Lakomiak