Skog och klimat

Reklam
Mina Sidor
 • Avverkning av skog bidrar till utsläppen av koldioxid till atmosfären.

  Att plantera barrskog istället för lövträd ändrar temperaturförhållandena i området.

 • Skog och klimat
  18.04.2016 15:22

  Skog är en viktig faktor i våra ansträngningar att motverka klimatförändringar. Strax efter världens hav är det den viktigaste koldioxidsänkan, dvs. den sänker koldioxidhalter i luften genom att absorbera den. Via fotosyntesprocessen tar träden upp koldioxid från atmosfären och förvandlar den till syre som de sen släpper ut och kol som de binder i blad, rötter samt indirekt i jord. Skog har också andra miljöroller. Den reglerar vattenförhållandena i området, skyddar jord mot erosion och ger biobränsle och energisnåla material.

  Skogsskövling bidrar till klimatförändringar på minst två sätt. När skog försvinner, försvinner också den stora koldioxidsänkan samt allt det skydd den erbjuder. Avverkning av skog befriar också mängder av koldioxid magasinerade i träden och jorden - upp mot 20 % av de globala antropogena koldioxidutsläppen, mer än från all trafik - och på det sättet bidrar till ökad växthuseffekt. Klimatförändringar påverkar i sin tur själva skogen. Vissa arter dör ut när temperatur- och nederbördsförhållandena ändras, vissa förflyttar sig till andra områden och ännu mer skog försvinner.

  Att bara plantera om skog är inte hela lösningen. Europa är här ett bra exempel. Mellan 1750 och 1850 upplevde Europa den största skogsskövlingen, då skogsmarken omvandlades till åkermark och trä användes som bränsle. Sedan dess har skogsareal ökat markant och nu finns det ännu mer skog än under förindustriell tid. Ändå har den ”nya” skogen orsakat en ökning i medeltemperaturen istället för att sänka den. Det är inte själva tanken att plantera om skog som det är fel på men hur vi gör det. I många fall planterar man barrskog där det förut fanns lövträd. Barrträd samverkar dock med atmosfären på ett annat sätt. De är mörkare i färg och absorberar mer solstrålning och fångar mer värme nära jordytan som annars skulle reflekteras tillbaka ut i rymden. Det bästa vore nog att lämna våra gamla, väl etablerade skogar som de är där det ännu inte är för sent. Där det inte går kan man planera bättre för att bevara de känsliga relationerna mellan olika delar av våra ekosystem.

  Av: Monika Lakomiak