Klimatmötet i Paris

Reklam
Mina Sidor
 • Eiffeltornet i Paris

  Förhandlingar under klimatmötet

  Tyska Brandenburger Tor i franska färger

 • Klimatmötet i Paris
  22.12.2015 00:23

  Målet med klimatmötet var att försöka enas om begränsade växthusgasutsläpp för att förhindra den globala uppvärmningen att nå 2 grader, vilket är en vedertagen gräns för när klimatförändringarna kommer att bli så drastiska att samhällskostnaderna skulle bli alldeles för stora. Själva kontentan med avtalet blev också att länderna kom överens om att begränsa utsläppen så att uppvärmningen stannar vid just 2 grader. Om möjligt skall även intensioner göras för att begränsa uppvärmningen vid 1,5 grader. Vart femte år ska länderna också se över sina utsläppslöften och om utrymme finns ska länderna minska sina utsläpp ytterligare. För att jämna ut diverse ekonomiska orättvisor kommer de rikare länderna att bistå med hjälp till dom fattigare länderna så att de ska kunna uppnå sina mål utan att de deras välfärd äventyras.

  Resultatet av klimatmötet i Paris ses som mycket positivt, men varför har det tagit så lång tid att få ihop ett klimatavtal? Historisk sett har det funnits ett motstånd mot reglerade förändringar, både hos individer och hos nationer, och därför tar det ofta tid innan förslag som upplevs som ’påtvingande’ och ’onödig krångliga’ slår igenom. Däremot har det allt som oftast påvisats att i efterhand har de flesta ändå tyckt att förändringen blivit till det bättre. Till exempel var det många som var emot rökförbudet på krogen som trädde i kraft 2005, men när förbudet väl var på plats så upplevdes det som mycket positivt, även bland de som röker, och många har idag svårt att föreställa sig hur det var innan förbudet. Ett annat exempel är trängselskatten i Stockholm. Nu ett par år senare är majoriteten av de som får betala för trängselskatten övervägande positiva till skatten.

  Klimatavtalet kommer att skrivas på under våren 2016 och det återstår att se om vi kommer att uppleva en mer klimatsmart värld som mer positivt när vi väl är inne i den.

  Av: Eric Sönnert