Ensembleprognos

Reklam
Mina Sidor
 • Med hjälp av ensembleprognoser, är det inte bara möjligt att få korrekta prognosvärden, utan även en sannolikhet för väderutvecklingen. På ECMWF (The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) körs en modell med lägre upplösning än den operativa modellen. Denna körning upprepas sedan 50 gånger, varje gång med olika initialvillkor. Dessa individuella resultat visas i diagrammet ovan med hjälp av grå linjer (temperaturprognos), det genomsnittliga resultatet av dem visas i gult.

  Om spridningen av dessa enskilda kurvor är låg (kurvorna ligger relativt tätt) är detta ett tecken på en stabil väderutveckling med hög prognossäkerhet. Är spridningen istället hög är väderutvecklingen mer osäker, vilket är vanligt ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig.  

  I diagrammet visas också resultaten av den operativa körningen av prognosmodellen från ECMWF i rött och motsvarande operativa modell GFS – som drivs av den amerikanska vädertjänsten NCEP (National Centers for Environmental Prediction) visas i blått. Om dessa modellkörningar överensstämmer bra med ensemblerna bekräftas säkerheten i prognosen. Om de istället avviker bör en mer försiktig tolkning göras. För en del orter finns en mörkgrön kurva som visar värden som återfinns i vår Meteobaseprodukt. Denna produkt utgörs av en blandning av de enskilda modellerna (inklusive ensemblerna) och en finjustering av prognosmeteorologer.

  Önskas mer information om ensembleprognoser eller t.ex. ensembleprognoser för fler orter vänligen kontakta oss.


  Latest 15 days ensemble forecast temperature for Stockholm

  Image 1: Latest 15 days ensemble forecast temperature for Stockholm

  Latest 15 days ensemble forecast wind for Stockholm

  Image 2: Latest 15 days ensemble forecast wind for Stockholm

  Latest 15 days ensemble forecast cumulated rainfall for Stockholm

  Image 3: Latest 15 days ensemble forecast cumulated rainfall for Stockholm