Varför bildas hägringar?

Reklam
Mina Sidor
 • Ljus från himlen med sikte på jorden böjs tillföljd av temperaturskillnader i atmosfären.

  Undre hägring fotograferad över den egyptiska Sahara öknen. Bild: Michael Gwyther Jones.

  Undre hägring längs en väg. Bild: Michael Gil.

  Fata Morgana i Badlands National Park december 2000. Bild: NOAA.

  Fata Morgana sett från på den norska kusten. Bild: Gerd A.T. Mueller.

 • Varför bildas hägringar?
  26.07.2013 12:06

  Du har säkert sett hur torra ytor ibland kan se våta ut på varma soliga dagar och på så sätt ge en illusion av avlägsna pölar på en väg eller en blänkande sjö i öknen. Detta är båda exempel på hägringar och chansen finns att du har sett en under den senaste tidens varma väder. Men vad är det då en hägring och ur uppstår detta optiska fenomen?

  Alla hägringar uppstår genom böjning av ljusstrålar. Böjning av ljusstrålar uppstår när ljus passerar genom medium med olika densitet. I atmosfären uppstår dessa densitetsskillnader i samband med stora temperaturskillnader, t.ex. då luften temperaturer antingen snabbt ökar eller minskar med stigande höjd. Ljus färdas långsammare i kallare, tätare luft än i varm luft. Om då ljus som reflekteras från något avlägset föremål först passerar igenom kallare luft för att sedan passera igenom varmare luft kommer ljuset att böjas.

  Hur fungerar det då i fallet med den våta varma vägen? Vägen värms upp av solen och vägen värmer därefter upp luften, men eftersom det bara är luften närmast vägen som värms upp kommer det skapas en kraftig temperaturskillnad, d.v.s. luften närmast vägen är väldigt varm men därefter avtar temperaturen snabbt med höjden. Detta innebär att ljusstrålar från himlen med sikte på Jorden kommer böjas upp mot ditt öga istället för att träffa marken. Våra ögon förväntar sig att ljuset har rest på en rak linje och tolkar därför bilden som den mer välbekanta synen av vatten trots att det egentligen är en spegelbild av himlen man ser. Denna typ av hägringar bildas nedanför objektet och kallas således för undre hägring. Den skimrande eller bubblande effekt som ofta följer med denna typ av hägringar är resultatet av turbulens som orsakas av att varm luft stiger från ytan.

  Över stora vattenmassor eller inlandsisar kan luft nära ytan vara betydligt kallare än luften ovan varvid även detta ger förutsättningar för hägringar. Dessa temperaturskillnader kan också vara närvarande över land och då särskilt under sena natten eller tidigt på morgonen när luften kylts av. Om temperaturskillnaden är tillräckligt stor kan en ”atmosfärisk kanal” bildas där ljusstrålar böjs så pass mycket att en hägring uppstår. Ögonen uppfattar återigen att ljuset rest på en rak linje och uppfattar då hägringen ovanför objektet. Denna typ av hägring kallas övre hägring och kan t.ex. ge en illusion av båtar som flyter upp och ner över horisonten.

  En komplex form av övre hägring är Fata Morgana. I denna typ av hägring korsas ljuset flera gånger och leder till ett antal staplade och ofta snabbt föränderliga bilder. Detta gör att avlägsna berg, kuster och öar kan förvrängas till oigenkännliga former medan väggar av vatten kan tyckas sticka ut över horisonten.

  Av: Alexander Håkansson & Billy Payne