Värmen från marken

Reklam
Mina Sidor
 • Temperaturen på vägen och i luften varierar under dygnet på liknande sätt, dock med olika variationer och med lite förskjutning.

  Under dagen uppvärms markytan av inkommande solstrålning. Nattetid sker endast långvågig utstrålning från markytan, därför värmeförlust.

 • Värmen från marken
  26.05.2013 14:14

  Visste du att under en solig och varm sommardag uppmäter man oftast den varmaste temperaturen en bit efter lunchtid. Dessutom har marken sin lägsta temperatur precis efter soluppgång på morgonen! Många är av uppfattningen att när solstrålningen är som störst mitt på dagen är också lufttemperaturen som högst. Detta stämmer inte då det inte är solen direkt som luften får sin största mängd värmeenergi ifrån!

  När solen lyser på dagen värmer den markytan med den inkommande solstrålningen. Det är sedan marken som värmer luften ovan genom att återstråla lite av denna värme. Den inkommande solstrålningen är som störst mitt på dagen men eftersom strålningen först absorberas av marken för att sedan återstrålas tillbaka och värma luften är luftens temperaturkurva lite förskjuten över dagen om man jämför med markytans kurva (se bild). Så vi får alltså den varmaste temperaturen en bit in på eftermiddagen.

  Det är inte bara på dagen som värmen från marken påverkar vår vardag. På natten när vi inte har någon ny tillförsel av solstrålning har vi en värmeförlust på markytan då den fortsätter att släppa ifrån sig långvågig strålning. Marken kyls nu mer och mer av denna utstrålning då den blir kallare och kallare ju mer den förlorar. Detta gäller dock om vi fortfarande har klart väder!

  På grund av denna utstrålning som gör så att marken blir kallare och kallare, är yttemperaturen som lägst på morgonen. Dock är det inte precis innan solen går upp utan precis efter. Det tar ju ett tag för solstrålarna att nå marken och ge ny energi till denna efter solen gått upp! Detta faktum kan vara lite lurigt ibland vid halksituationer.

  Av: Caroline Hansson