Vädervarningar

Reklam
Mina Sidor
 • Foto: Michael Stephens/PA Archive/PA Images

  Foto: Paul Faith/PA Archive/PA Images

  Foto: Owen Humphreys/PA Archive/PA Images

 • Vädervarningar
  01.09.2015 16:34

  De vädervarningar som SMHI ibland utfärdar delas upp i tre klasser där klass tre är den högsta varningsgraden. SMHI varnar bland annat för hårda vindar, kraftig nederbörd, högt vattenstånd och sedan något år tillbaka även för mycket höga temperaturer och många gånger innefattar varningarna en kombination av dessa.

  Nedan följer en förklaring till vad de olika varningsklasserna innebär:

  Klass 1           Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

  Klass 2           Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

  Klass 3           Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

  Varningar utfärdas som tidigare nämnts numera även för mycket höga temperaturer och varningsklasserna för värme delas in i två klasser och är mer konkreta än de ovanstående varningarna och innebär:

  Klass 1           Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 30°C tre dagar i följd.

  Klass 2           Prognosen visar en maxtemperatur på minst 30°C i fem dagar i följd och/eller att maxtemperaturen ligger på minst 33°C tre dagar i följd.

  Dessutom brukar man även gå ut med information om prognosen visar att maxtemperaturen kommer att ligga på minst 26°C tre dagar i följd.

  Det finns även en del problem med utfärdandet av vädervarningar. Varningarna brukar utfärdas över ett geografiskt ganska stort område men i själva verket så har det många gånger i efterhand visat sig att det bara var på vissa platser inom detta område som varningskriterierna uppfylldes. Detta gör att det kan spridas en misstro till varningarna och att allmänheten inte tar dom på allvar, men det anses vara bättre att varna en gång för mycket än en gång för lite.

  Av: Eric Sönnert