Vår tids signatur

Reklam
Mina Sidor
 • Kondensationsstrimmor bildas bakom flygplan högt upp i atmosfären.

  De blandas med övriga moln och gör dem tjockare som i sin tur påverkar klimatet.

 • Vår tids signatur
  28.06.2016 11:49

  Flygresor är en indikator på modernt livsstil och möjligheten att förflytta sig snabbt genom luften gör världen tillgänglig för allmänheten. Vår närvaro i atmosfären går dock inte helt obemärkt. Avgaser från flygplan räknas som luftföroreningar och bidrar till klimatförändringar. Då de bildas på höga altituder är de också svåra att bli av med, de regnar inte ner på samma sätt som föroreningar närmare jordytan och kan därför ha längre levnadstid i atmosfären.

  Den synliga effekten av våra rörelser i atmosfären är så kallade kondensationsstrimmor – vita streck på himlen som påminner om moln. De bildas bakom flygplan som släpper ut vattenånga i atmosfären samt olika partiklar runt vilka vattendroppar eller iskristaller kan bildas. Beroende på luftfuktighet och temperatur utanför planet, kan strimmorna hänga kvar i luften från några sekunder till så länge som 14 timmar. Kondensationsstrimmor bildas när lufttemperaturen är 39 minusgrader eller lägre och lever längre vid hög fuktighet.

  Det är de långlivade strimmorna som har en kapacitet att påverka vårt klimat. De är ganska smala och kompakta strax efter att de bildats men med tiden sprider de sig och blandas med övriga moln och på det sättet gör molntäcket tjockare. Kondensationsstrimmor påverkar klimatet på två sätt. De reflekterar en del av inkommande solstrålning tillbaka samtidigt som de fångar jordytans värmestrålning och hindrar den från att försvinna ut i rymden. Medan effekten av det förstnämnda bidrar till att kyla ner klimatet, det andra ökar uppvärmningen. Vilken av effekterna är dominerande har forskare fortfarande svårt att bedöma.  

  (Bilderna i den här artikeln kommer från NASA Earth Observatory)

  Av: Monika Lakomiak