Snötillgång i sportlovet

Reklam
Mina Sidor
 • Genomsnittlig snömängd den 15:e februari mellan 1961 och 1990. Röda streck avgränsar andel år med barmark i procent. (SMHI)

  Prognos av ECMWF för snödjup i cm den 15:e februari 2017. Det finns fortfarande en del osäkerhet i prognosen, men det verkar bli mycket snö i sydöstra Götaland och lite snö på Gotland och i Stockholmstrakten. Snösäkrast i fjällkedjan.

 • Snötillgång i sportlovet
  08.02.2017 14:50

  Kalluft och snöfall i södra Sverige har väckt vintriga känslor inför årets sportlov (även kallat februarilovet). Kylan ser ut att stanna kvar några dagar och just kyla är något som bidragit till sportlovets uppkomst. En del av ursprunget började under andra världskriget då man på vintern hade så kallat ”kokslov”. Detta för att skolorna skulle spara på koks att värma upp skolbyggnader under de kalla vintrarna 1940, 1941 och 1942.

  För att få en uppfattning om hur kalla dessa vintrar var kan nämnas att 20:e februari 1940 uppmättes nästan 38 minusgrader på Norrköpings flygplats. År 1941 sjönk temperaturerna i januari och det observerades -46 grader i Särna. Januari 1942 hade en kall avslutning med temperaturer under 25 minusgrader på många håll i södra Sverige, bl.a. i Malmö, Göteborg och Stockholm. Kylan fortsatte sedan och Visby uppmätte en medeltemperatur för februari 1942 på – 8,4 grader, något som möjliggjordes av att mycket stora delar av Östersjön frusit igen.

  Årets vinter väntas inte bli riktigt så kall, snarare rekordvarm likt många av de senaste vintrarna. Men det finns hopp om att en del snö kan ligga kvar till månadens mitt i söder, framförallt i Småland, Blekinge och delar av Skåne. Stockholm och Gotland ser ut att få mindre snö. Snömängderna i söder kan emellertid variera kraftigt och snöläget kan förändras mellan de olika sportlovsveckorna. Den snörikaste sportlovsveckan beror lite på var man befinner sig och varierar från år till år, men generellt sett har snötillgången i södra Sverige varit något bättre vecka 7 och 8 än vecka 9 och 10 (baserat på de senaste 5 vintrarna).

  Inför framtida sportlov kan man misstänka att snötillgången kommer försämras ytterligare. Det kan leda till att resor blir vanligare under sportlovet eller att mindre väderkänsliga sporter ges större utrymme under februari månad.

  Av: Niklas Malmgren