Sjöbris

Reklam
Mina Sidor
 • Foto: David Davies/PA Wire/Press Association Images

  Foto: Nick Ansell/PA Wire/Press Association Images

 • Sjöbris
  23.08.2015 15:28

  Sjöbris är något som de flesta förknippar med en svalkande vind så blåser från havet in över land men hur uppstår den?

  Vi utgår från ett idealiserat exempel med en rak kustlinje med öppet vatten på ena sidan och en plan homogen markyta på den andra sidan. Mark- och vattenytan har inledningsvis samma temperatur och det är vindstilla.

  När solen går upp så börjar solen att värma de båda ytorna men på grund av att ytorna har olika fysikaliska egenskaper så värms markytan upp snabbare än vattenytan. Detta leder till att även luften ovanför markytan värms upp snabbare än luften ovanför vattenytan. När uppvärmningen har pågått ett tag har det alltså uppstått en temperaturskillnad mellan luften ovanför mark- respektive vattenytan. Det leder i sin tur till att det även blir en tryckskillnad mellan de båda ytorna. Denna tryckskillnad blir till en början kraftigast högre upp i atmosfären då det bildas ett högre tryck i höjden ovanför markytan än ovanför vattenytan. För att utjämna denna tryckskillnad, naturen strävar efter jämvikt, uppstår en vind som i höjden blåser från det högre trycket över land mot det lägre trycket över vattnet. Det leder i sin tur till att det uppstår en tryckskillnad även vid marknivån med ett lägre tryck vid markytan och ett högre vid vattenytan. Även här uppstår en vind för att utjämna tryckskillnaden som alltså blåser från det högre trycket vid vattenytan mot det lägre trycket vid markytan. Dessa båda horisontella vindar knyts sedan ihop av vertikala vindar och det har bildats en komplett cirkulation. Sjöbrisen är alltså den marknära horisontella vinden i denna cirkulation! Om cirkulationen sker åt andra hållet, det blåser från land ut mot havet, så kallas det istället för landbris. Landbrisen är i regel svagare än sjöbrisen på grund av att temperaturskillnaden som triggar igång de båda processerna är kraftigare vid sjöbris.

  Namnet sjöbris är alltså lite vilseledande då de allra flesta sjöar är för små för att effekten ska kunna uppstå. Sjöbrisen blåser istället oftast in från öppet hav. Om det blåser från havet in över land eller från land ut över havet utan den ovan nämnda cirkulationen så kallas det får pålandsvind respektive frånlandsvind.

  Av: Eric Sönnert