Regnperiod

Reklam
Mina Sidor
 • Ett oväder är på ingång

  Afrika

  De kraftigaste regnskurarna hamnar söder om ITZC (söder till vänster och norr till höger i bild)

 • Regnperiod
  02.09.2016 12:44

  Under norra halvklotets sommar präglas Västafrika av regnperiod och motsvarande torrperiod under vintermånaderna. Regn- och torrperioderna styrs av den Västafrikanska monsunen som i korta ordalag är samma fenomen som sjöbris i större skala. För att förklara den västafrikanska monsunen så börjar vi med att titta på hur solen rör sig över ekvatorn. Under norra halvklotets sommar erhålls mest solinstrålning norr om ekvatorn och under vintern söder om ekvatorn. För Västafrika innebär det att solen under sommaren främst belyser ett landområde, Sahara, och under vintern ett havsområde, Guineabukten och södra Atlanten. Eftersom marken värms snabbare än vatten så värms även de nedersta luftlagren snabbare över mark än över vatten.  Varm luft stiger och när den varma luften över Sahara stiger under sommarmånaderna så sänks lufttrycket, vi får ett lågtryck, och den fuktiga luften söderifrån (till viss del även norrifrån) strömmar in över Västafrika där den så småningom hävs och ger upphov till regn och inte sällan kraftiga åskskurar.

  Detta var den enkla förklaringen. För att förklara det mer i detalj så måste man även ta med andra faktorer, som tillexemperl den intertropiska konvergenszonen, ITCZ. Det är ett tunt band som slingrar sig längs med ekvatorn och som till viss del följer solens zenitpossition. Det är fram till ITZC som de sydliga fuktiga vindarna i Västafrika når under sommaren och norr om den möts luften av torr luft som är så het att den är lättare än den fuktiga luften (fuktig luft är annars lättare än torr luft vid samma temperatur). Där bildas en så kallad tropikfront som fungerar nästan som en slags vägg som hindrar den fuktiga och den torra luften att blanda sig med varandra. Tropikfronten lutar också in över den fuktiga luften och hindrar därför den fuktiga luften att stiga. Detta leder till att de kraftiga åskskurarna som präglar nederbörden i tropikerna i regel håller till strax söder om ITCZ.

  Av: Eric Sönnert