Ozons dubbla moralitet

Reklam
Mina Sidor
 • Ozonhål över Antarktis 2013. Ju blåare färg desto mindre ozon i stratosfären. Bild:NASA Earth Observatory

  Luftföroreningar bidrar till ökade halter av ozon i troposfären. Bild:Press Association

 • Ozons dubbla moralitet
  07.10.2015 22:24

  Jordens atmosfär består av olika gaser i olika mängder och just hur den sammansättningen av olika komponenter ser ut bestämmer att livet här, till skillnad från andra planeter, är möjligt. Varje ändring i atmosfären kan förstöra den känsliga balansen och påverka livet som vi känner det.

  Ozon är en av de viktigaste gaser i vår atmosfär.  Den bildas med hjälp av solljuset som splittrar syrgasmolekyler (innehållande två syreatomer) och omvandlar dem till ozonmolekyler (med tre syreatomer). Det mesta av ozonet bildas c:a 50 km över jordytan, i stratosfären, och formar en så kallad ozonskiktet. Den har en viktig roll genom att fånga större delen av ultraviolett strålning som når atmosfären. UV strålningen är väldigt skadlig för alla levande organismer, hos människor t.ex. orsakar hudcancer och ögonskador.

  Ozon bildas också närmare ytan, i den delen av atmosfären vi har direkt kontakt med – troposfären. Människans aktivitet har förorenat luften vi andas med en massa substanser som inte borde finnas där, i alla fall inte i så stora mängder. Luftföroreningar innehåller bl.a. kvävedioxid, kolmonoxid och kolväten som underlättar ozonbildning. Medan i stratosfären agerar ozonet som beskyddare av allt liv på jorden, i troposfären blir det till en giftig gas och bidrar till växthuseffekten.

  I den perfekta världen skulle man vilja ha mer ozon högt upp i atmosfären och mindre ozon närmare marken. Tyvärr pekar tendenserna åt motsatt hål. Användning av framförallt freoner i sprayflaskor och kylutrustning på 70 och 80-talet hade lett till uttunningen av ozonskiktet i stratosfären. I vissa områden hade ozon halterna minskat så mycket att man började prata om ozonhål. Tack vare förbud mot användning av freoner har utvecklingen kunnat bromsas och ozonskiktet ser ut att vara på väg att återhämta sig. Vägen dit är dock lång då freoner har väldigt lång levnadstid i atmosfären. Det ser ännu mindre optimistiskt ut närmare marken. Utsläpp av luftföroreningar, framförallt i trafik har ständigt ökat de senaste hundra åren och med den halten av ozon i troposfären. Det finns dock hopp. Inför klimattoppmötet i Paris har många länder de senaste veckorna presenterat sina planer på förbättring av luftkvalitet och minskat utsläpp av växthusgaser. Vi får hoppas att det stannar inte bara på tomma löften.

  Av: Monika Lakomiak