Kylans Återkomst

Reklam
Mina Sidor
 • Bilden illustrerar kylig polarluft (blå färg) som strömmar ner över landet fredag natt. Bild: ECMWF modellkörning.

  Snöfall bara mellan torsdag kl.13 - fredag kl.13. Bild: MeteoGroup

 • Kylans Återkomst
  07.01.2014 01:52

  Som meteorolog har jag denna säsong ofta fått frågan: ”blir det någon vinter någon gång?”
  Det har nog ändå varit svårt att peka ut exakt när detta ska ske.

  Lågtrycken som vandrat längst Atlanten har initierat varandra under den gånga tiden, samtidigt så har högtrycken slagit rot längre österut om Skandinavien. Detta har för oss i Sverige inneburit ett varaktigt inflöde av fuktig mildluft, som gett upphov till nederbördsrika dagar under gråmulen himmel. I Norrland, där vintern faktiskt har anlänt på många håll, så har nederbörden fallit främst som snö. Emellertid när vi kommer längre ut mot östkusten och söderut så har istället plusgrader dominerat, och därför också regnskurarna i kombination med blötsnö.

  Då fortsätter frågan: ”så vi hoppar över vintern i år och går direkt in i vårsäsong?”

  Det är inte en helt enfaldig fråga faktiskt. Inom meteorologin så definieras vårtemperatur av att dygnstemperaturen varit stigande mellan 0 och 10 plusgrader, under sju dygn i följd. Detta innebär då att våren anlände det första av dessa sju dygn. Men dessvärre så kommer vi inte börja räkna dagarna ännu, då det finns ett ytterligare villkor för den första vårdagen – den får inte inträffa före den 15 februari. Detta är den normala högvintertiden i sydligaste Sverige.

  Man kan lätt erkänna att det varit en ovanligt mild vinter hittills, men vad händer nu egentligen? Prognoserna pekar nu på en ny vädersituation. Ett högtryck ska växa in över landet under torsdags- och fredagsdygnet norrifrån, vilket för med sig riktigt kylig polarluft. Vinden är riktad på ett sådant sätt att det kan förekomma s.k. snökanoner, vilket innebär en hel del snö lokalt. Förmodligen går vi nu istället mot något som mer liknar en svensk vinter, frågan är väl bara om detta håller i sig.

  Många har säkert uppmärksammat kölden som precis drabbat stora delar av Nordamerika, där temperaturer ner mot -33 grader registrerades i Thunder Bay, Ontario. I kombination med vinden så var kyleffekten också estimerad till att bli ännu lägre! Även om sådana temperaturer nu inte estimerad för Sydsverige, så kan vi ändå jämföra luftmassornas språng söderut.

  Det är kanske inte så konstigt att man som meteorolog denna säsong ofta fått frågan om vårens intåg. Låt mig dock denna gång uttrycka mig på det här viset: blicka mot slutet av veckan…

  Av: Lasse Rydqvist