Klimatmöte COP21 Paris 2015

Reklam
Mina Sidor
 • Foto: CCO Public Domain / Pixabay

  Foto: David Baird / Acclimitise UK

 • Klimatmöte COP21 Paris 2015
  21.09.2015 12:17

  De förändringar på jordens klimat som våra utsläpp har orsakat är nu tydligare än någonsin och vi står inför ett mycket viktigt ansvarstagande att finna en lösning innan det är för sent. Livet på jorden kommer att hotas om temperaturen fortsätter att öka i samma takt som under 1900-talet. Från 30 november till 11 december i år kommer beslutsfattare från nästan 200 länder att mötas under förenta nationernas klimatkonferens COP21 i Paris. Det är det 21:a mötet i ordningen och ett nytt klimatavtal skall utformas med vetenskapen som grund för att motivera utsläppsminskningar.

  FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) gav ut sin femte klimatrapport (Fifth Assessment Report, AR5) 2014. I dessa rapporter sammanställs den senaste klimatforskningen där de viktigaste punkterna för beslutsfattare listas. I AR5 läggs vikt på klimatförändringen som mänskliga aktiviteter har orsakat. Beloppet och hastigheten av den uppvärmning som skett senaste hundra åren saknar motstycke i historien. Klimatförändringen har redan påverkat samhällen och natur med torka och ökad frekvens av extremväder. Med en fortsatt uppvärmning väntas även långa värmeperioder och intensiva regn blir vanligare.

  I nuläget visar klimatmodellerna en uppvärmning av medeltemperaturen på en till fyra grader Celsius beroende på framtida inställning till klimatanpassning. Prognosen görs med olika scenarion för våra utsläpp. Scenariot för lägst uppvärmning innefattar en kraftfull klimatpolitik med upphörande ökning av växthusgasutsläpp efter 2020. Om världens samhällen utvecklas i dagens takt och om utsläppen fortsätter öka fås scenariot för den högsta uppvärmningen.

  En viktig punkt i årets möte är att låta de vetenskapliga bevis och varningstecken för rådande klimatförändringar ta en större plats än tidigare. Det huvudsakliga målet med mötet är att arrangera ett globalt klimatavtal som skall begränsa uppvärmningen så långt under 2 grader så länge som möjligt. Många deltagare och arrangörer i mötet hoppas att mötet resulterar i att ge ett starkt initiativ inom politiken för utsläppsminskningar.

  Sverige har sedan Kyotoprotokollet ett överskott av utsläppsutrymme och tänker häva dessa. Sverige vill pådriva en ambition för andra medlemsländer att göra likadant. Sveriges regering vill att dialogen mellan länder och externa aktörer kring klimatförändringarna stärks. På detta sätt skall teknikutveckling främjas och bli tillgänglig till de som behöver det mest. I nuläget påstås det mycket viktigt att prissätta koldioxid och att inte subventionera fossil energi för att genomföra en hållbar utveckling.

  Något genant för den franska regeringen som siktar för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader är den alarmerande dåliga luftkvaliteten i Paris. Koncentrationen av förorenande partiklar överstiger larmnivån markant.

  Av: Patrik Boström