Högtrycksblockering

Reklam
Mina Sidor
  • Högtrycksblockering
    19.02.2011 14:32

    Senaste tiden har ett mäktigt högtryck etablerat sig över Nordeuropa. Ett högtryck som i minst 10 dygn ligger stabilt brukar kallas en högtrycksblockering. Lågtryck med sin nederbörd tvingas norr och söder om det mäktiga högtrycket. Högtrycket som nu under helgen förstärkts ner över Skandinavien har naggas lite i kanten i norr där det får ge plats för en front med snöfall som passerar österut. I övrigt ser högtryckssituationen ut att hålla i sig åtminstone fram till torsdag för hela landet med små nederbördsmängder och i allmänhet minusgrader. Prognoserna visar då på att högtrycket eventuellt får ge plats för något mildare luft och nederbörd från Atlanten. 

    Av: Charlotta Lindqvist