Högtrycksblockering

Reklam
Mina Sidor
  • Foto: PA photos

  • Högtrycksblockering
    12.11.2011 11:41

    Den senaste tidens milda väder har att göra med ett högtryck som sträckt sig upp över Skandinavien. Högtrycket har blockerat lågtrycken som rört sig mot Skandinavien. Om denna situation hade uppstått under sommaren hade vi troligen haft mycket soligt och varmt väder. Nu under hösten har vi istället haft en hel del dimma och låga moln som är vanligt i högtryckssituationer under hösten och vintern. Det beror på att solen inte värmer lika effektivt under hösten och vintern som under sommaren. I nuläget ser högtrycket ut att ligga kvar i ytterligare en vecka och därmed väntas inga stora nederbördsmängder över landet.

    Av: Elin Jansson