Global uppvärmning - myt eller faktum?

Reklam
Mina Sidor
 • Den globala medeltemperaturen ökar ständigt även om det lokalt förekommer ovanligt kalla perioder. Bild: MeteoEarth

  Det är de polära områdena som är särskilt känsliga för klimat förändringar. Bild: NASA Earth Observatory

 • Global uppvärmning - myt eller faktum?
  25.07.2015 13:20

  Man hör ofta att jordens klimat genomgår stora förändringar och vi hotas av global uppvärmning. Hur går det ihop med det kalla vädret i Sverige? Ja, ”global” är nyckelordet här. På lokal skala skiftar ju vädret från år till år och det är vädersystemets helt naturligt beteende. Den globala temperaturen är dock ständigt på väg upp, enligt de färska uppgifterna i ett högre tempo än tänkt. Och det är just den ökningen som är oroväckande. Den leder till fler fall av extremt väder i världen samt till att de områdena som brottas med torka blir ännu torrare och de med redan mycket nederbörd blir ännu blötare.

  Det är framförallt högre temperaturer i de polära områdena som oroar klimatforskare. Den delen av jorden är nämligen extra känslig för temperatur förändringar och stigande temperaturer där får stora konsekvenser för hela världen. Den istäckta ytan absorberar mycket mindre solstrålning (dvs. blir mindre varm) än den mörka vattenytan. Och ju högre lufttemperatur desto mer is smälter, ju mer is smälter desto högre blir temperaturen, som i en ond cirkel. Smältande is leder till att världens vattennivå höjs och hotar de låg liggande områdena med att försvinna under vattnet. Smältvatten blir mycket sötare än det i omkringliggande oceaner som i sin tur förändrar den globala cirkulationen i oceaner och på så sätt påverkar klimat och väder runt om i världen. När isen smälter kan dessutom stora mängder metan befrias från marken som skulle bidra till ökande växthuseffekt. Och ännu större uppvärmning.

  Oavsett de lokala skiftningarna i vädret och kalla perioder är global uppvärmning ett faktum och vi människor bär en stor del av ansvaret. Vad vill du göra för att rädda vår planet?

  Av: Monika Lakomiak