Framtiden är här!

Reklam
Mina Sidor
 • Solceller

  En skinande sol

  Solceller som tak - ger både skugga och energi

 • Framtiden är här!
  10.02.2016 00:38

  För ett tiotal år sedan pratades det om en fossilfri framtid. Nu är vi snart i framtiden då fler och fler länder sätter upp konkreta mål för när de ska ha ett klimatsmart och fossilfritt samhälle. Sveriges regering har satt upp som mål att vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Får att nå dit har regeringen satt upp ett par olika delmål. Bland annat ska Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser minska med 40% 2020 jämfört med 1990 samtidigt som 50% av den totala energianvändningen ska komma från förnybara energikällor.

  Att följa utvecklingen inom solenergiutvinningen kommer att bli extra spännande. Dels för att tekniken blivit både bättre och billigare på sistone, men också för att privatpersoner kan välja att installera solceller och solfångare och på så vis bli självförsörjande på förnybar energi. Om det dessutom blir standard att hushållen kommer att kunna sälja tillbaka överskottselen (alltså den el som inte används av hushållen själva) till elnätet så kommer även andra hushålla att dra nytta av den. I Sverige finns det flera bolag som utvecklar olika former av solenergiteknik som tex. Absolicon i Härnösand eller Cortus energy i Kista för att nämna några. Många tror att Sverige ligger för långt norrut för att kunna dra nytta av solens energi men Sverige har ungefär lika många soltimmar på ett år som Tyskland, ett land som verkligen ligger i framkant när det gäller användning av solenergi.

  Och visst finns det potential i solenergin. Uppskattningsvis nås jorden årligen av ca 10.000 gånger mer solenergi än den energin som hela mänskligheten utvinner ur fossila bränslen varje år.

  Det som för några år sedan kändes som något som kanske kunde bli aktuellt i framtiden ser nu mer och mer ut att kunna bli verklighet.

  Av: Eric Sönnert