En dyr resa till framtiden

Reklam
Mina Sidor
 • Flygresor över Atlanten kommer att ta längre tid i framtiden i samband med klimatförändringar.

  En jetström är ett band av starka vindar på några kilometers höjd.

 • En dyr resa till framtiden
  21.03.2016 13:12

  De praktiska konsekvenserna av klimatförändringar kan för många vara svåra att föreställa sig och ännu svårare är det att sätta ett pris på dem. Forskare på University of Reading har dock nyligen angett ett konkret exempel på hur mycket klimatförändringarna kan kosta oss när det kommer till flygresor. Om koldioxidutsläpp fortsätter som den gör idag kommer dess halter i luften att fördubblas inom ett par decennier (jämfört med förindustriell tid) och bara flygresor mellan Europa och USA kommer att kosta 22 millioner dollar mer per år.

  Att flyga från USA till Europa tar oftast mindre tid än tvärtom. Orsaken är s.k. jetströmmar - band av starka vindar på höga altituder kopplade till lågtrycks- och frontsystem.  De styrs av temperaturskillnader mellan ekvatorn och polerna. Därför att vädersystem över norra Atlanten rör sig vanligtvis från väst till ost med övervägande västanvind som konsekvens, flyger man ofta i medvind på väg till Europa och i motvind på väg till Amerika. Jetströmmar orsakar också en så kallad CAT – clear air turbulence, dvs. turbulens som uppstår på en molnfri himmel, på väg in eller ut ur jetströmmen. Piloter och flygbolag får prognoser på jetströmmar och anpassar sina flygrutter efter dem för att minska tid och kostnader för resor.

  Enligt forskarnas beräkningar kommer jetströmmarna att öka i styrka med omkring 15 % tillsammans med fördubblad koldioxid. Det betyder att flygplan på väg västerut över Atlanten kommer att behöva kämpa med starkare motvind. Det ger upp mot 5 minuters längre flygtid. Tiden på väg tillbaka till Europa kommer samtidigt att förkortas, men inte lika mycket. På enskilda flygresor betyder det bara knappt två minuters förlängning men med tanke på alla flyg som korsar Atlanten varje dag ger det omkring 2000 extra timmar per år. Det kommer att öka bränsle kostnader och troligen också biljettpriser. Mer tid i luften betyder också ännu högre utsläpp och… ja, cirkeln sluts. En annan konsekvens av utvecklingen är kraftigare och oftare turbulens. Och jetströmmen är inte ett fenomen som uppstår bara över Atlanten mellan Europa och Amerika. Den slingrar sig runt hela globen och har sin motsvarighet på södra halvklotet.

  En annan forskning från New Jersey/USA stödjer teorin att temperaturskillnader mellan ekvatorn och polerna minskar, då temperaturen i Arktis har stigit ett par grader mer än i övriga världen pga. smältande istäcke. I så fall blir jetströmmen svagare om trenden fortsätter. Den plattar dock ut sig och kommer att sträcka sig genom ett större område samtidigt som den blir mer uthållig. I praktiken betyder det att samma väder kan hålla i sig under en längre tid över samma område. Då blir det svårare att lägga om flygrutterna för att utnyttja eller undvika jetströmmarna. Hur som helst, mer forskning behövs på området innan vi kan konstatera med säkerhet hur klimatförändringar kommer att påverka vindmönster och i konsekvens våra liv.

  Av: Monika Lakomiak