Dimma

Reklam
Mina Sidor
 • Dimma över en bro. Foto: Dominic Lipinski/PA Archive/PA Images

  Dimma vid en sjö. Foto: Brian Lawless/PA Archive/PA Images

  Ett par går på en dimmig gångväg. Foto: Picture by: Steve Parsons/PA Archive/PA Images

 • Dimma
  20.08.2015 10:35

  Enkelt förklarat är dimma moln vid marken och definitionen för dimma är då sikten är mindre än 1.000 meter. Om sikten är mellan 1.000 meter och 10.000 meter så kallas det för dis vilket alltså är en ”lightversion” av dimma. Det som händer när dimma bildas är att vattenångan i luften kondenserar. Varm luft kan innehålla mer vattenånga än kall luft och om en luftmassa som innehåller maximalt med vattenånga, luften är mättas, kyls ner så kondenserar alltså vattenångan och det är det som är själva dimman.

  Dimma kan bildas på ett par olika sätt men de två vanligaste är strålningsdimma och advektionsdimma.

  Strålningsdimma:

  Den här typen av dimma bildas vanligtvis nattetid över land då marken över en öppen yta, till exempel en åker eller en skogsglänta, kyls av på grund av värmeutstrålning från marken. Marken kyler då av luften ovanför och om värmeutstrålningen och avkylningen pågår efter att luften blivit mättad så börjar vattenångan att kondensera och det bildas då strålningsdimma. För att strålningsdimma ska kunna bildas så måste det vara en relativt klar natt så att värmeutstrålningen blir tillräckligt stor och det behöver också vara vindstilla eller endast mycket svag vind. Strålningsdimma förekommer vanligtvis på hösten och den försvinner oftast strax efter att solen gått upp.

  Advektionsdimma:

  Den här dimman bildas då en fuktig luftmassa rör sig in över en kallare vatten- eller markyta vilket gör att luftmassan kyls, vattenångan kondenserar och dimma bildas. Advektionsdimman förekommer under hela sommarhalvåret men på våren uppstår den främst utanför kusten då varm luft drar ut över öppet vatten och på hösten innanför kusten då varmare luft från havet drar in över land. Advektionsdimman täcker oftast en större yta än den mer begränsade strålningsdimman och kan ligga kvar över samma område i flera dygn.

  Av: Eric Sönnert