Antropocen

Reklam
Mina Sidor
 • Antropocen
  09.01.2016 23:07

  Benämningen Antropocen har använts sedan ett par decennier tillbaka och syftar på att människan har påverkat jorden så pass mycket att det bör klassas som ett epokskifte. Augusti 1945 brukar nämnas som början på denna epok då USA släppte de två atombomberna Little Boy och Fat Man över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki, men inget exakt datum har omnämnts.

  Antropocen är ännu inte erkänd som tidsepok, och kommer kanske inte att bli det heller. Ett sådan beslut tas av ICS, International Commission on Stratigraphy, som bland annat arbetar med att åldersbestämda jordens olika bergarter och sediment.

  Dessa är de geologiska tidsskalorna som vi lever i nu:

  Tidseon – Fanerozoikum

  Tidsera – Kenzozoikum

  Tidsperiod – Kvartär

  Tidsepok – Holocen

  Av: Eric Sönnert