Åska

Reklam
Mina Sidor
 • Åska
  17.05.2011 09:37

  Senaste veckan har det på flera håll förekommit åska i vårt avlånga land. Åska är ett väderfenomen som kan förekomma utbrett i samband kallfronter samt i mer lokala värmeåskväder. I samband med kallfronter tvingas varm och fuktig luft framför fronten att stiga uppåt. Ett värmeåskväder förekommer gärna under eftermiddagar då stackmolnen växer till sig efter effektiv uppvärmning av markytan och kan sedan blida cumulonimbusmoln (åskmoln).   

  När varm och fuktig luft hävs skapas kraftiga upp- och nedvindar och elektriska laddningar separeras så att den nedre delen av molnet blir negativt laddad medan den över delen blir positivt laddad. Själva blixturladdningen sker när skillnaden i laddning blir tillräckligt stor mellan t.ex. moln och mark. Kraftigt regn, kastvindar och hagel kan förekomma i samband med åska då vertikalvindarna blir intensiva. Även tromber rapporteras emellanåt.

  Ett knep att ta reda på hur nära åskan du befinner dig är att använda dig av ljudets och ljusets hastighet i luft. Blixtens ljus rör sig med 300 000 km/s medan ljudet färdas långsammare (0,3 km/s).  Så genom att räkna hur många sekunder det är mellan blixt och åskknall och sedan dividera detta med tre, då får du ett cirkamått i kilometer på hur långt bort åskan är.

  Av: Charlotta Lindqvist